Teknikboomen kombinerat med en växande medelklass gör att det elektriska skrotet ökar i Asien. De senaste fem åren har mängden mer än fördubblats i Kina. Skrot med farliga ämnen riskerar att hamna utanför återvinningssystemen.

TV-apparater, telefoner, skärmar, datorer och e-leksaker är några av de föremål som alltmer hamnar på asiatiska sopberg, enligt en ny studie vid FN:s universitet. Forskarna har studerat tolv länder i östra och sydöstra Asien. Totalt sett har andelen elektroniskt skrot ökat med 63 procent i länderna under fem år. Enbart i Kina är siffran 107 procent. En växande medelklass och fler prylar med kortare livslängd är två förklaringar till att sopbergen växer fort. Skrotet innehåller ofta koppar och ädelmetaller. Om det inte återvinns på rätt sätt riskerar det att förorena vatten och luften. Asien är dock långt efter Europa och Amerika som slänger fyra gånger så mycket elektroniskt skrot per capita.

Läs mer här (drive.google.com)