En klimatskatt på kött och mjölk skulle leda till avgörande minskningar av utsläpp. En halv miljon liv skulle räddas om året på grund av dietförändringen. Det menar forskare på Oxford University.

Ett forskarlag på Oxford University har räknat ut vilket skattepåslag som krävs för att kompensera för varje matgrupps utsläpp. För biff krävs en ökning med 40 procent för att uppväga den kostnad som produktionen orsakar människor genom klimatförändringar. Det höjda priset skulle minska konsumtionen med 13 procent vilket i sin tur skulle rädda en halv miljon liv om året, enligt forskarna. Motsvarande skattehöjning för mjölk hade behövt vara 20 procent. Forskarna har gjort studien på global nivå och har räknat ut att den optimala skattekompensationen på samtliga matgrupper skulle minska utsläppen med en miljard ton om året, lika mycket som flygindustrin. Matproduktionen står för en fjärdedel av alla växthusgasutsläpp i världen, framför allt från framställningen av kött.