I mars röstade EU igenom ett förbud mot engångsplast och nu ökar kraven på mer hållbara alternativ. Vilken roll kan biobaserad plast spela i framtiden?

Hallå där Tobias Nielsen som forskar om biobaserad plast vid Lunds universitet.

Är biobaserad plast lösningen?
Det är ett av flera hållbara alternativ och den har en viktig roll att spela när det handlar om att komma bort från fossila råvaror, men bioplast löser inte alla problem.


Tobias Nielsen, forskare vid Lunds universitet.

Vilka problem finns med bioplast?
Många tror att biobaserad plast kan slängas på marken och försvinner av sig själv, men det beror på vilken typ av material det är. Det är stor skillnad mellan biobaserad plast och bionedbrytbar plast. De flesta produkter är fortfarande svårnedbrytbara och om dessa plaster kastas i naturen ger de samma problem som fossilbaserad plast.

Så hur ska bioplast tas om hand?
Det finns bionedbrytbar plast som teoretiskt kan brytas ned i industriell kompost, men våra svenska avfallsanläggningar klarar ännu inte av det. 99 procent av all plast är fortfarande fossilbaserad så det kommer att ta tid att ställa om - och det kräver stora investeringar.

Är biobaserad plast tillåten i EU:s förbud mot engångsplast?
Som jag tolkar det så kan man inte ersätta fossil plast med biobaserad plast enligt det nya regelverket. Det handlar om att minska plast i naturen och det omfattar ju även biobaserad och bionedbrytbar plast.

Vilken råvara används i biobaserad plast?
Sockerrör är vanligast, men i Sverige är det naturligt att titta mer på cellulosa eftersom vi har så stor skogsindustri.

Vilken typ av produkter har störst potential för dessa material?
När matförpackningar rengörs för återvinning så går det åt stora mängder energi och vatten, så om stor del av matförpackningar kan slängas tillsammans med matavfall i komposten så är mycket vunnet. Så det är en stor möjlighet med bionedbrytbar plast i matförpackningar.