Att försäljningen av flygresor har minskat under pandemin kommer kanske inte som någon överraskning. Nya siffror från SCB visar att flyget tappade nästan 70 procent 2020 jämfört med året innan.

Försäljningen för hela transportbranschen minskade med 60 miljarder kronor under fjolåret, vilket motsvarar en minskning på 12 procent sedan 2019.

– Det är framför allt persontransporterna som gått dåligt under coronapandemin. Men det har även gått ned för godstransporterna, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Persontransporterna minskade med 44 miljarder kronor, vilket motsvarar 29 procent.

– Sämst gick det för flygtransporterna som minskade med över två tredjedelar, säger Daniel Lennartsson i ett pressmeddelande.