Diabetes ökar lavinartat i västvärlden. Kan kostfiber bromsa utvecklingen? Det ska forskare ta reda på i en ny studie.

På 35 år har antalet diabetiker i världen stigit från 153 miljoner till 422 miljoner. Ohälsosamma kostvanor, ökad kroppsvikt och brist på fysisk aktivitet pekas ut som de största riskfaktorerna för att drabbas av typ 2-diabetes.

– Diabetes klassas som ett globalt hot mot vår hälsa. Det är viktigt att försöka sätta stopp för den här ökningen. Typ 1-diabetes är ofta medfött, men typ 2-diabetes är i hög grad kopplad till en ohälsosam livsstil och då finns det större chans att försöka förhindra att sjukdomen bryter ut, säger Rebecca Wall, universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Stimulera insulinproduktionen

Rebecca Wall
Rebecca Wall, universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper. Foto: Örebro universitet

I ett nytt forskningsprojekt ska Rebecca Wall och hennes forskarkollegor undersöka om ett ökat intag av kostfiber kan stoppa utvecklandet av typ 2-diabetes.
– Kostfiber finns naturligt i spannmålsprodukter som exempelvis havre och råg. Det finns också i nötter och i vissa frukter som banan och tomat, säger hon.

Forskningshypotesen är att kostfiber förändrar tarmfloran och ökar mängden smörsyrabakterier i tjocktarmen. Mer smörsyra kan i sin tur leda till en bättre frisättning av insulin i blodet. Det är intressant eftersom diabetespatienter måste injicera insulin då deras kroppar inte på egen hand klarar av att producera den mängd som krävs.

– Genom ett ökat intag av kostfiber hoppas vi alltså på att kunna stimulera den naturliga insulinproduktionen, säger Rebecca Wall.

Ökat intag av kostfibrer

Med start i mars kommer forskarna genomföra en koststudie och följa 24 personer som alla diagnostiserats med ett förstadium till typ 2-diabetes. Det handlar alltså om människor som ännu inte utvecklat sjukdomen, men som löper hög risk att göra det om de inte ändrar sina levnadsvanor.

Under sammanlagt nio veckor kommer samtliga studiedeltagare uppmanas att äta som vanligt, men med ett viktigt undantag. De kommer att äta 24 gram kostfiber, utöver den kostfiber som redan ingår i deras dagliga intag.

Den extra kostfibern blir i form av ett slags kosttillskott i pulverform som de kan hälla ovanpå gröten eller blanda ner i filmjölken.

– Det är tänkt att studiedeltagarna ska ta sina kostfibrer vid frukost och lunch. Utmaningen är så klart att få alla att följa de instruktioner de får så att vi kan lita på forskningsresultaten. Och så hoppas vi givetvis att vår hypotes stämmer. Då kan det här bli hur spännande som helst, säger hon.

Tarmfloran i fokus

Rebecca Wall har ägnat all sin tid åt tarmfloran de senaste åren och hon är inte ensam. Faktum är att tarmfloran numera figurerar i allt från forskningsartiklar till bästsäljande kokböcker och populära poddar.

– Tarmfloran är ett relativt nytt forskningsfält. Om man söker på vetenskapliga artiklar från 20 år tillbaka hittar man nästan ingenting. Det är först de senaste 10-15 åren som intresset fullkomligen exploderat. I dag tror man att tarmfloran spelar roll för en mängd olika sjukdomar. Det är väldigt intressant, säger Rebecca Wall.

Forskare har till exempel sett att tarmfloran kan påverka risken att drabbas av allergi och depressioner. Även diabetes.
I dag står typ 2-diabetes för 85-95 procent av all diabetes i västvärlden. Rebecca Wall har stora förhoppningar på kostfibrerna.

– På sikt kan den här forskningen leda till utvecklandet av helt nya fiberrika livsmedel som förhindrar uppkomsten av typ 2-diabetes. Det ligger längre fram i tiden, men det hade varit en dröm.

Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes ökar kraftigt i länder där levnadsstandarden stiger, där folk börjar äta mer samtidigt som de rör sig mindre. Sjukdomen utvecklas oftast i vuxen ålder och symtomen kommer som regel långsamt. Vanliga symtom är ökad törst, stora urinmängder och trötthet.

Typ 1- och typ 2-diabetes är två helt olika sjukdomar. Den gemensamma nämnaren är högt blodsocker. Vid typ 2-diabetes kan motion och bra mat kan hjälpa till att sänka blodsockervärdet, men läkemedel såsom insulin kan också behövas.

En person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin från dag ett eftersom kroppen helt slutat producera insulin.

Om projektet

I projektet Kostfibrer som främjar smörsyraproducerande bakterier som en möjlig förebyggande terapi vid typ-2 diabetes ska forskare genomföra en koststudie. Tillsammans med postdoktor Tatiana Marques har Rebecca Wall tidigare undersökt olika kostfibrers förmåga att öka mängden smörsyra i tarmen.

Dessa kostfibrer ska nu sättas på prov i en klinisk studie för personer i riskzonen för att drabbas av typ 2-diabetes. Förhoppningen är att är kostfibrerna ska göra att studiedeltagarna slipper utveckla sjukdomen.

Forskningen kommer att pågå i tre år och finansieras av Formas samt European Foundation for the Study of Diabetes.