Regeringen vill göra en total översyn av elva miljömyndigheter. Syftet är att förnya och effektivisera miljöarbetet och att miljömålen ska uppfyllas bättre. Det skriver miljöminister Lena Ek (C) på DN Debatt.

Den miljö- och klimatpolitiska spelplanen förändras snabbt och rollerna och den inbördes ansvarsfördelningen hos myndigheterna under Miljödepartementet har aldrig setts över i ett samlat grepp, skriver ministern. Utredningen ska vara färdig våren 2015 och ska bland annat ge förslag på om verksamheter inom nuvarande myndigheter bör bedrivas i någon annan form.

Läs mer här (www.dn.se)