Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU uppfyller inte europeiska kemikalieregler, visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som Kemikalieinspektionen har lett.

– När du handlar på nätet är det viktigt att tänka på var företaget är baserat. Vid direktimport från tredjeland finns det ofta inget företag inom EU som är ansvarigt för att produkten uppfyller de krav som EU-lagstiftningen ställer. Vår granskning visar att det finns en betydligt större risk att varorna då inte är anpassade till de krav på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll som finns i EU, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I det nordiska tillsynsprojektet om e-handel kontrollerades om 361 produkter från 161 företag inom och utanför EU uppfyllde EU:s kemikalieregler. Det handlar om elektriska produkter, leksaker, kemiska, kosmetiska och hygieniska produkter samt biocidprodukter och växtskyddsmedel.

Resultaten visar att 78 procent av produkterna som köpts direkt från företag utanför EU har brister. Motsvarande siffra för produkter som köpts från företag inom EU är 32 procent.

– Vanliga brister som upptäcktes var att varor innehöll förbjudna ämnen såsom bor i slimeleksaker, bly i lödpunkter för elektriska produkter och kortkedjiga klorparaffiner i mjuk plast. Även vissa farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen, till exempel ftalater, hittades i cirka 20 procent av de testade varorna, säger Karin Rumar i ett pressmeddelande.