Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå under 2016, detta trots ett växande intresse för vegetarisk mat.

Beräkningen av hur mycket kött medelsvensken förbrukar per år visar på en ny rekordsiffra för 2016, med 87,7 kg, enligt uppgifter från Jordbruksverket. Detta trots en stark trend mot mer vegetarisk mat, och en växande kännedom hos konsumenter att minskad köttkonsumtion är ett av flera sätt att göra livsmedelskonsumtionen mer hållbar.

Köttkonsumtion per person 2015-2016
Create bar charts

De senaste tre åren har förbrukningen av griskött minskat medan matfågel har ökat. Denna omfördelning kan bero på ett ökat hälsofokus, och en rekommendation i Livsmedelsverkets kostråd att inte äta mer än 500 gram rött kött och charkprodukter per vecka med hänsyn till hälsan.

Den tilltagande klimatdebatten kan också ha gynnat konsumtionen av matfågel, då dessa livsmedel har en lägre belastning på klimatet än framför allt nöt- och lammkött men även griskött. Förbrukningen av nötkött har minskat de senaste åren, om än med bara några hekto, medan förbrukningen av lammkött samtidigt stigit i ungefär motsvarande utsträckning.

Det är dock inte bara ett ökat fokus på hållbarhet som ligger bakom de senaste årens förändring utan även mattrender, produktutveckling och konsumentpriser är faktorer som bidrar, skriver Jordbruksverket.

Förbrukningen av kött visar hur stor åtgången är i slakteriled. För kött kan man säga att det vi slutligen äter uppgår till ungefär hälften av förbrukningen, enligt Livsmedelsverket. Den stora skillnaden mot förbrukningen beror, förutom svinn och andra förluster i livsmedelskedjan, även på att förbrukningssiffran omfattar ben och annat som inte går att äta.

Läs mer här (www.jordbruksverket.se)