Årsrapporten Swedres-Svarm från Folkhälsomyndigheten och SVA visar en oroande ökning av resistenta tarmbakterier bland människor.

Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i Sverige bland människor och djur. Rapporten visar att Sverige fortfarande har en gynnsam situation jämfört med andra länder men samtidigt visar data att antibiotikaresistensen är ett ökande problem också i vårt land. Särskilt oroande på humansidan är ökningen av inhemska fall av de resistenta tarmbakterier ESBL-CARBA. Det finns ytterst få behandlingsalternativ vid infektion med dessa bakterier. Rapporten innehåller också goda nyheter genom en återgång till tidigare ökningstakt av MRSA under 2016, jämfört med det stora antalet fall som rapporterades under 2015. Antalet fall av Clostridium difficile-infektion, som i vissa fall kan leda till svåra diarréer, minskade också i fjol. Det kan ses som ett gott betyg till sjukvårdens hygienrutiner, skriver Folkhälsomyndigheten. Den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård minskade något under 2016 jämfört med 2015, från 323 till 318 recept per tusen invånare och år. Det är fortfarande stora skillnader inom landet vilket kan tyda på viss överanvändning. Under 2016 sågs, för första gången på många år, också en ökad antibiotikaförsäljning till barn. Ökningen kan ha flera orsaker, såsom flera fall av influensa och RS-virus under 2016. Att läkemedel blev gratis till barn under 18 år kan också ha påverkat.