I EU:s första plaststrategi, som släpptes i januari, fastslås att plast är en värdefull råvara och att plaståtervinningen ska öka markant. Strategin välkomnas nu av forskare.

Den globala produktionen av plast har ökat exponentiellt från 1950 och framåt. Hälften av den plast som tillverkas är engångsförpackningar som kastas bort inom ett år. Men Minna Hakkarainen, professor vid Institutionen för fiber- och polymerteknologi på KTH, tycker inte att det är plasten som är problemet.
– Plast är ett fantastiskt material som kan bidra till ett mer hållbart samhälle på flera sätt.
– Plast är ett fantastiskt material som kan bidra till ett mer hållbart samhälle på flera sätt. Men vi människor använder inte plasten på rätt sätt och tar inte hand om avfallet. Vi måste se plastavfallet som en värdefull råvara, inte som ett problem, säger hon.

Fler lösningar än bioplast

Minna Hakkarainen

Minna Hakkarainen, professor KTH. Foto: Östersjöcentrum

Lösningen ligger enligt Minna Hakkarainen inte heller i att enbart byta ut fossilbaserad plastråvara mot biobaserade plaster. – Ta papperspåsen till exempel. Den framförs ofta som ett miljövänligt alternativ till plastpåsar. Men i realiteten krävs det mycket mer energi och vatten för att tillverka papperspåsen än plastpåsen, säger hon, och poängterar att vi måste se produkternas hela livscykel. – I dag har vi till exempel en bättre pappersåtervinning än plaståtervinning. Men om plaståtervinningen blir bättre och om vi dessutom går över till tjockare påsar som kan användas flera gånger, så skulle plastpåsar vara ett ganska miljövänligt alternativ, säger Minna Hakkarainen.

Alla plastförpackningar ska återvinnas

Plast kan återanvändas flera gånger. Trots det samlas i dagsläget bara 30 procent av all plast i Europa för återvinning, och en stor del av detta skickas för återvinning utanför Europa. Men förhoppningen är att det ska bli ändring på det nu, tack vare EU:s nya plaststrategi som säger att alla plastförpackningar senast år 2030 ska vara designade så att de kan återvinnas.
– Jag välkomnar särskilt de delar som slår fast att plastavfall är en värdefull och viktig råvara.
– Jag välkomnar särskilt de delar som slår fast att plastavfall är en värdefull och viktig råvara. Jag tror vi kan skapa många nya arbetstillfällen och spara mycket energi om vi blir bättre på att återvinna. Vad kan vi rent konkret göra för att öka återvinningen? – Vi måste utveckla återvinningsprocesser, speciellt för råvaruåtervinning och genom att standardisera materialen mer. Vi måste även effektivisera insamling och sortering, säger Minna Hakkarainen.

Beställt en plastutredning

Malin Johansson, departementssekreterare på Miljödepartementet

Malin Johansson, Miljödepartementet. Foto: Östersjöcentrum

Från politiskt håll prioriteras plastfrågan högt, intygar Malin Johansson, departementssekreterare på Miljödepartementet. – Regeringen insåg tidigt att det här med plast krävde mer kunskap. Förra året beställde man därför en stor plastutredning, säger hon. Förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter som sköljs av sjösätts i sommar. Kemikalieinspektionen ska nu utreda möjligheterna att förbjuda mikroplast även i kosmetiska produkter som inte sköljs av. Samtidigt har Livsmedelsverket fått i uppdrag att titta på mikroplast i dricksvatten. – Om jag skulle nämna allt som görs i denna fråga skulle det ta hela dagen. Detta är ett komplext arbete som kommer att pågå i många år. I slutänden handlar det om hur vi människor ska leva med plasten, säger Malin Johansson.

EU:s plaststrategi

EU:s första plaststrategi lanserades i januari. Syftet är att begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen. 2030 ska alla plastprodukter på EU:s marknader kunna återanvändas eller återvinnas och mer än hälften av plastavfallet ska återvinnas. Detta mål ska nås bland annat med hjälp av nya förpackningsbestämmelser. Utöver det ska åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster i produkter tas fram, samt nya regler om mottagningsanordningar i hamnar för att tackla problemet med plastavfall i haven. Förslaget till det nya direktivet om mottagningsanordningar i hamnar går nu vidare till Europaparlamentet och rådet för antagande. Under 2018 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag om plast för engångsbruk. Under 2019 väntas en revidering av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall med riktlinjer för insamling och sortering av avfall. Källa: ec.europa.eu/sweden/news/20170117-plast_sv