Trots att lärosätena ska främja hållbar utveckling så får hela tre av fyra svenska universitet och högskolor underkänt i en utvärdering av hur de arbetar med denna fråga. En av de som fick godkänt betyg är Konstfack – följ med när Extrakt tar tempen på miljö- och hållbarhetsfrågor i konsten.

Maria Lantz
Maria Lantz, rektor Konstfack. Foto: Hironori Tsukue

Enligt högskolelagen ska lärosätena främja hållbar utveckling i sin verksamhet, men en utvärdering av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att tre fjärdedelar behöver utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Konstfack har ingen renodlad miljö- eller hållbarhetsutbildning, men får ändå godkänt betyg. ”Sammanfattningsvis är hållbar utveckling väl integrerat i många kursers innehåll och i undervisningens form, såsom en medvetenhet kring material, miljö och ekonomi,” skriver UKÄ i sin utvärdering.

Rektor Maria Lantz betonar att hållbarhet genomsyrar skolans verksamhet.

– Hållbarhetsfrågorna finns i gestaltad form, sen kan man tycka att det är långt ifrån vad vi pratar om i vardagen, men för oss är gestaltning, experiment, materialutforskande och kommunikation våra centrala ämnen, säger hon.

Hönshus i stadsmiljö

Ett exempel på detta är Kajsa Lindström, tidigare studerande vid Konstfack och numera designer och medgrundare av Beteendelabbet, som bestämde sig för att gå igenom soporna i ett hyreshus för att förstå mer om vår matkonsumtion.

Då hon hittade mycket äggskal i skräpet insåg hon att de boende åt mycket ägg, och så väcktes tanken på ett hönshus i stadsmiljö.

– Hönshuset fick stå i området i fyra månader och det minskade matsvinnet med 14 procent då folk gav matrester till hönsen i stället för att slänga det. Utöver de positiva miljöeffekterna så har flera boende vittnat om att de har lärt känna varandra bättre, säger hon.

Förenklad återvinning

För Emilie Forsmark, före detta student på Konstfack, väcktes tankar på att förenkla återvinning när hon studerade i London och funderade kring skolans otydliga sophantering.

– Trots att det bara fanns två alternativ - ett rött och ett grönt kärl - så lyckades jag aldrig lära mig vad som skulle slängas var.

Resultatet blev ”Återvinst", där återvinningskärlen ser likadana ut som det som ska slängas i dem. Reaktionerna har varit positiva och just nu gör hon uppdrag åt kommuner och återvinningsföretag.

– De vanligaste reaktionerna är att det är så enkelt att någon borde ha kommit på det tidigare, säger hon.

Sprida goda erfarenheter

Maria Lantz betonar att man på Konstfack kommer fortsätta arbetet med hållbar utveckling i allt från undervisning och verkstäder till arbetet i skolans ledning.

– Dels genom att ha en överblick av alla olika initiativ för att korsbefrukta dem och sprida goda erfarenheter, dels för att säkerställa att vi arbetar med både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Jag hoppas på så sätt att arbetet blir synligare och engagerar fler både studenter och personal, säger hon.