Mycket av det tropiska träslaget ipê som exporteras från den brasilianska delstaten Pará kan vara olagligt avverkat, enligt en ny studie från Chalmers.

Studien kan bli ett verktyg för att motverka den illegala avverkningen, säger Caroline S.S. Franca, doktorand på Chalmers.

Ipê är ett av världens hårdaste träslag och används främst till att bygga altaner, uterum, trappor eller bryggor. Brasilien är ursprungsland för 96 procent av all ipê på marknaden, och landets export har ökat med över 76 procent det senaste decenniet.

Samtidigt finns ipê sedan 2022 med på Cites lista över arter som hotas av överexploatering på grund av internationell handel.

– Risken för utrotning är påtaglig, och i dag finns inga säkra siffror på mängden återstående träd och vilken skada på beståndet som redan är gjord, säger Caroline S.S. Franca, doktorand i fysisk resursteori vid Chalmers.

Den nya studien visar att mer än tre fjärdedelar av all ipê från Pará - delstaten med störst produktion av trädslaget i Brasilien - under perioden 2009-2019 kan ha avverkats olagligt.

Certifiering för hållbart producerat virke, FSC, kan fungera som en vägledning för konsumenter. Caroline S.S. Franca uppmuntrar dock konsumenter att alltid ställa frågor vid köp av tropiska trädslag – även om virket är FSC-märkt.

– Var exakt kommer virket ifrån? Finns dokumentation på virkets ursprung och väg genom produktionskedjan? Som konsument har du större möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om du får svar på de frågorna, säger hon i ett pressmeddelande.