Forskare från SLU och Polen har tagit reda på hur Bialowieza-skogen påverkades av avverkningarna till följd av granbarkborre-angrepp. Sällsynta hackspettar, lodjur och många insektsarter finns bland förlorarna och forskarna föreslår nu att hela skogen blir nationalpark.

När delar av Bialowieza-skogen drabbades av ett omfattande utbrott av granbarkborre dog många granar. Det statliga polska skogsbolaget gick in och avverkade döda och angripna träd med argumentet att skydda resten av skogen. Det startade en av de mer intensiva bevarandedebatterna i Europa på senare tid.

Nu har Grzegorz Mikusinski från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor i Polen gjort den första uppskattningen av hur stor del av skogen som påverkades av avverkningarna.

Studien visar att sammanlagt har 675 hektar har kalhuggits, varav 229 hektar är skog med en stor andel gamla träd (minst 10 procent 100 år eller äldre). Forskarna beräknar att 1,16 procent av den polska delen av Bialowiezaskogen har huggits ner under perioden.

 Det låter inte mycket, men också området runt avverkningarna påverkas negativt på många olika sätt, säger Grzegorz Mikusiński i ett pressmeddelande.

Till exempel blir det färre möjliga bohål för tretåig hackspett, pärluggla och sparvuggla. Lodjur kommer att undvika kalhyggena eftersom de vill ha tät växtlighet och nedfallna träd för att kunna smyga på sina byten.

Nu tycker forskarna att de områden som har huggits ner ska lämnas i fred så att träden får växa tillbaka på naturlig väg och att nationalparken ska utökas till hela Bialowiezaskogen.