Kvävenedfall och människans intensifierade bruk av mark är ett hot mot tusentals växt- och djurarter som är beroende av öppna livsmiljöer. Lösningen kan vara motorcyklar som kör sönder marken och skapar nya livsmöjligheter.

I september 2014 genomförde Göteborgs och Partille kommuner ett udda försök att rädda den rödlistade växten klockgentiana. Partilles kommunekolog bjöd in Partille Trialklubb att köra upp marken kring Åkersjön så att blommans frö skulle få det lättare att gro i markblottorna som motorcyklarna skapade.
Göteborgs kommuns biolog sa då att det kunde vara kul att testa något nytt. Trialklubben gillade utmaningen den täta växtligheten gav. Resultatet blev en succé och en 50-procentig ökning av klockgentianastänglar redan första året.

Motorcyklar lämpliga

Motorcyklar som kör på lämpliga platser i naturen har visat sig vara en viktig faktor för att bevara biologisk mångfald i dagens igenväxande landskap.
Kvävenedfall gör att marken förmörkas av tätare växtlighet, exempelvis nässlor, hundkex och älggräs, som både konkurrerar och skuggar ut de oftast små och kortlivade arter, både växter och djur, som är anpassade att leva i miljöer som ständigt förändrar sig.
Dessa skiftande områden blir alltmer ovanliga. Motorcyklarna, framför allt motocross och enduro, bryter upp markytan på ett sätt som är positivt för många insekter och ryggradslösa djur men också många svampar och växter.
- En planta som blir sönderriven av ett däck gynnas av denna störning eftersom många fler plantor kan etablera sig i spåren av motorcykelns framfart. De som mest gynnas av detta är arter som är bland de mest hotade i Sverige eftersom de inte har många ursprungliga livsmiljöer kvar, säger Nils Ryrholm, professor i zoologi vid Högskolan i Gävle.

Stör lättare

Nils Ryrholm är också rådgivare åt Svemo, Svenska Motorcykel- och snöskoterförbundet, i frågor som rör biologisk mångfald och hur motorklubbar kan bli ännu bättre på att värna miljön och artrikedomen på sina banor.
Han har besökt 30-40 banor och hjälpt dem med skötselråd och åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden ytterligare.
- På samma sätt som vi mortlar kryddor för att få fram smaken slår motorcyklarnas däck sönder sandkorn och frigör mineraler till växterna. Motorcyklarna kan få till en störning på många olika ställen till en liten insats av personer som är intresserade och kör varje år. Det garanterar kontinuitet.

Växthusgaser litet problem

Vissa länsstyrelser runt om i landet inser också fördelarna och nyttan med markstörningar i naturen. 2014 fick Göta MS i Enköping 65 000 kronor i bidrag av Länsstyrelsen Uppsala län för att skapa förutsättningar för att gynna den lokala floran och faunan i samband att klubben skulle arrangera enduro-VM och på så sätt bidra till ekologisk mångfald.
Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Halland genomför nu projektet Sandlife med budget på 70 miljoner för att under sex år restaurera och bidra med störningar på sandmarker. Många av dessa är militärområden där det fortfarande finns en hög biologisk mångfald.
- Motorcykelverksamheten drivs av klubbanslutna privatpersoner som står för stora delar av kostnaden själv, så därför blir ju denna typ av naturvård även billigare för samhället.

En annan fördel med motorcyklarna är att det finns många banor som dessutom är jämnt utspridda över hela landet.
- Motorcyklarnas förbränningsmotorer släpper förvisso ut växthusgaser och kväveoxider men det är i en förhållandevis liten skala. Det är en trippelvinstsituation där både den biologiska mångfalden, naturvården och motorklubbarna är vinnare, säger Nils Ryrholm.


Marc Malmqvisttext
 • Richard skriver:

  Jag tycker att vi som älskar enduro även skall köra på alkylatbensin / aspen, finns både för 2 & 4-takt.
  Bara fördelar, typ spiller du i garaget luktar det inte soppa i en månad,
  kör du efter någon i spåret är det nästan som parfym, dessutom blir den aldrig gammal, dvs. hojen kan stå hela vintern, bara kicka igång och köra.
  Ja priset är något dyrare, men köper man på någon av OK/Q8´s stationer där dom säljer på pump är priset betydligt billigare. Den mängd soppa som går åt är ändå ganska marginell om man jämför med övriga kostnader i vår sport.

 • Micke P skriver:

  Jag o gänget har fräst runt sen 7års åldern och blev ju lite impad! Rätt sjysst – tydligen inte så dumt att braka på i skogarna—, men de flesta vill vifta bort oss åkare för de gillar inte att det låter om oss eller att däcken gör djupa spår! Luktar avgaser! Men kul att vi sprider lite glädje också! Tar man nog en extra sväng i dag med lite stoltare image! Motorcyklarna låter väl coolt – man hinner akta sig….he-he

 • Robin skriver:

  Vad sägs om gris annars?

 • Jan Kronberg skriver:

  SWEMO är det svenska idrottsförbund som organiserar de klubbar som tävlarmed motorcyklar och snöskorer. De var världens första nationella idrottsförbund att göra en Hållbarhetsredovisning. De har också en mycket ambitiös Miljöhandlingsplan fram till 2010. Den avhandlar biologisk mångfald, miljövänliga bränslen, minskat buller och minskade utsläpp.

  http://docplayer.se/11274100-Svemo-miljohandlingsplan-2013-2020-2014-10-24.html

  Tänk om alla stora och små fastighetsägare var lika ambitiösa gällande den biologiska mångfalden. Alltså att valda växter och metoder för skötsel av tomt och mark tog hänsyn till bl a fåglar, fjärilar och bin.

 • Torbjörn skriver:

  Skall genast gå till hustrun och diskutera hur jag snabbast skall kunna komma igång dra mitt strå till stacken.

  Tackar och bockar för argumentet!

 • Klaus Krabbe skriver:

  Fantastisk god idé og et modigt initiativ fra Göteborgs kommuns biolog. Jeg hoppas, at de danske myndigheder vil vise sig at være lige så friske.

 • Johnny Gustafsson skriver:

  Jag tycker det är fantastiskt att vi som kör och älskar enduro också gör nytta.
  Jag har många gånger sett det själv runt endurospåren och i gamla spår som inte används längre.
  Nytta och nöje går hand i hand!
  //Johnny

 • Thomas Söderberg skriver:

  Det låter som en genialisk lösning.
  Viktigt att dessa forskningsresultat sprids så att alla länsstyrelser kan initiera liknande projekt över hela Sverige.

 • Tomas Ahlberg skriver:

  Ett trevligt tillägg är att det kommer fler och fler elektriska cross-, enduro- och trialmotorcyklar ut på marknaden. Ännu bättre för alla parter!

 • Sverre Aandahl skriver:

  Prøv å si dette til politikere i Norge. Kanskje de kan ta til fornuft og tillate at vi også kan få ha det morsomt og samtidig være til nytte for miljøet.