Regeringen har tillsatt en utredning om ny jakt- och viltvårdsmyndighet, ett område som i dag ingår under Naturvårdsverkets ansvar.  

– Jakten är viktig för Sverige. Vi har gedigna jakttraditioner och många aktiva och duktiga jägare som vårdar natur och vilt. Det är också en trygghetsfråga, där jakt bidrar till att minska viltskador hos jord- och skogsägare, öka trafiksäkerheten och hålla nere vargstammen. Beslutet är ett steg på vägen för att säkra goda villkor för både jakt- och viltvård, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

I dag är Naturvårdsverket Sveriges nationella förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen.

– Att myndigheters verksamheter ses över är inte ovanligt. Naturvårdsverket har erfarenhet av denna typ av processer sedan tidigare. Naturvårdsverket kommer, som nationell jakt- och viltmyndighet, att förse utredningen med de underlag som efterfrågas och även på andra sätt att stötta i processen, säger Gunilla Skotnicka, biträdande avdelningschef för Naturavdelningen vid Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Utredningen syftar bland annat till att säkerställa en effektiv ansvarsfördelning som främjar en långsiktigt hållbar jakt och viltvård och ska redovisas till regeringen senast i januari 2025.