I ett forskningsprojektet vid Karlstads universitet studerar forskare hur grundskolan kan utformas för att unga människor ska utveckla mer kunskap om att hjälpa insekter.

Livsmiljöerna för insekter har kraftigt försämrats och många insekter är hotade. Mänskliga åtgärder är avgörande för att minska hoten mot insekterna och för att vända den negativa trenden. Då krävs bland annat en förändring av våra beteenden och vårt förhållande till insekter. För att åstadkomma detta vill forskarna vända sig till unga.

– Vi behöver inte bara vara medvetna om problemet av insektsminskning, vi behöver handlingar eller ”actions”, säger Peter Lampert, projektledare och internationell post doc i biologididaktik och en av forskarna i projektet vid Karlstads universitet.

I undervisningen lär eleverna sig om insekternas betydelse, orsakerna till insekternas nedgång och möjliga åtgärder för att bevara dem.

Eleverna planerar också egna åtgärder och rapporterar också observationer av insekter i närmiljön, vilket bidrar till forskning om insekternas förekomst.

- Viktigast av allt är att eleverna lär sig av sina egna handlingar, säger Peter Lampert i ett pressmeddelande.