Läckan i Nord Stream-ledningarna i september befarades kunna skada fiskbestånden, men analyssvar ger nu lugnande besked.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten samlat in fiskprover i området för läckan. Analyser av proverna visar att de torskar som provtagits närmast utsläppen har högre förekomst av en viss förändring på gälarna, men i övrigt bedöms påverkan som måttlig eller lindrig.

– Liknande men mildare förändringar har påvisats vid experimentellt orsakad syrebrist. Det finns därför en möjlighet att förändringarna vi ser är orsakade av att metangas ersatt syre i vattnet. Annan orsak kan inte uteslutas, men potentiellt har de fiskbestånd som provtagits påverkats lindrigt till måttligt av utsläppen. Vi kommer att följa upp detta genom att inkludera gälar i ordinarie övervakning under våren, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA, i ett pressmeddelande.

Myndigheten betonar dock att signifikansen i svaren är låg, ”men stora förändringar bör upptäckas” och rekommenderar därför att torskarnas hälsa avseende gälar och njure följs upp under kommande provtagningar av torsk.