Fiskare får inte ta upp för små fiskar, utan måste hålla sig över vissa minimimått. Det är regler som införts på många håll i världen för att minska det kommersiella fiskets påverkan på ekosystemen och för att öka fångsterna. Men nu visar forskare att effekten kan bli den omvända, eftersom storleksselektionen påverkar evolutionen hos fiskarna.

När stora fiskar systematiskt avlägsnas ur populationen blir det mer fördelaktigt att vara liten och kunna reproducera sig tidigt. Det kan leda till en ändrad struktur i näringskedjan, med en annan fördelning mellan rovfiskar och bytesdjur, vilket kan påverka hela ekosystemet. Forskarna bakom resultaten, som publicerats i Science, förespråkar i stället en ekosystembaserad fiskeförvaltning, där fiskedödligheten fördelas över olika arter, bestånd och storlekar i förhållande till ekosystemets naturliga produktivitet.

Läs mer här (www.sciencemag.org)