Ett nytt verktyg för miljöanalytiker och naturvårdare har skapats vid ArtDatabanken vid SLU i Uppsala.

I den nya Analysportalen kan man söka fynddata från Artportalen, marina miljöövervakningsdata från SMHI, fiskdata från databaserna NORS och SERS, mark-, vatten- och miljödata från SLU och fynddata från de naturhistoriska museernas samlingar på ett och samma ställe. Det går också att kombinera artfynd med miljödata och kartskikt och se till exempel hur klimatet, skogen, vägsträckningar och ytavrinningar ser ut där en viss art hittats. – Infrastrukturen är i första hand utvecklad för forskare. Men den är också mycket användbar för myndigheter, länsstyrelser, konsulter och andra som arbetar med naturvård, säger Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken i ett pressmeddelande. Analysportalen är utvecklad inom projektet Svenska LifeWatch, som är en del av ett europeiskt initiativ för att tillgängliggöra data och skapa e-laboratorier för forskning om biologisk mångfald.  

Läs mer här (www.slu.se)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Per Lundbäck skriver:

    Mycket bra initiativ. Jag hoppas att tjänsten blir verklighet.
    Det kan vara mycket svårt att få tillgång till data om allt som finns av värden i den fysiska miljön. Länsstyrelserna som har en dubbel uppgift inom kunskapsförsörjningen orak r inte med vårt stora län som är 1/4 av Sveriges landyta. Länsstyrelsen ska ju både tillsynsvägleda och försörja oss med de uppgifter om natur och miljö som de har. Redovisningarna blir ofta i en skala som inte är användbar för oss i kommunerna, i konkreta ärenden.. Hoppas mycket på detta nya.