Den blåfenade tonfisken vandrar i Atlanten, och det är förmodligen samma tonfiskar som år efter år återvänder till våra vatten. Det visar forskare som i samarbete med sportfiskare har fångat och märkt blåfenad tonfisk.

Den stora blåfenade tonfisken har nästan försvunnit från Skagerrak, Kattegatt och Öresund sedan början av 1960-talet. Då kom tonfiskarna för att leta föda i nordiska vatten under sensommaren och hösten.

I en studie märktes 18 tonfiskar med sändare, 11 av dem genererade användbar data.

– Resultaten visar den blåfenade tonfiskens långa vandringar i Atlanten, och att det är samma tonfiskar som återvänder till skandinaviska vatten. Två av märkena plockades upp nästan precis på den plats i Skagerrak där tonfiskarna hade märkts ett år tidigare, säger Andreas Sundelöf, forskare vid SLU, i ett pressmeddelande.

Kunskapen om tonfisken är viktig för att förstå tonfiskens biologi och bättre kunna ge råd om hållbar förvaltning. Märkningen av tonfisk i Skagerrak fortsätter i år.