Ekologisk odling ger i genomsnitt drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier.

Forskarna fann att den positiva effekten av ekologisk odling har varit stabil under hela 30-årsperioden, effekten har alltså inte visat några tecken på att minska allteftersom fler studier publiceras.
– Vår studie visar att eko-odling ofta har avsevärda positiva effekter på framför allt den vanliga biologiska mångfalden, säger Jan Bengtsson vid SLU och Sean Tuck och Lindsay Turnbull från Oxford, som lett studien.

Den positiva effekten av ekologisk produktion skiljer sig åt mellan organismgrupper. Artrikedomen av växter och pollinerare som humlor och bin var till exempel mer än 50 procent högre i ekologiskt lantbruk, medan mångfalden av markorganismer inte påverkades mycket alls. De positiva effekterna var dessutom större i landskap med sammanhängande åkrar jämfört med småbrutna mosaiklandskap.

– För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för att minska förlusterna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, menar Jan Bengtsson, Sean Tuck och Lindsay Turnbull.