Vid odling av julgranar finns risk för smittspridning, men i Sverige har vi ännu små odlingar och därmed goda möjligheter att bromsa sjukdomarna.

– De svenska odlingarna är blygsamma jämfört med flera andra länder. Det bör finnas goda möjligheter att öka den svenska produktionen. En fördel med att komma lite i efterhand är att man kan dra lärdomar från andra och undvika de sjukdomar som drabbat storskaliga odlingar i flera andra länder, säger Martin Pettersson, doktorand vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp, i ett pressmeddelande. Ett av de värsta hoten mot granen är Phytophthora, en sorts algsvamp som i Sverige ger angrepp på bok och al. Har Phytophthora väl fått fotfäste är sjukdomen omöjlig att bli av med. Den kan spridas med smittade plantor, infekterad jord och vatten. I USA finns flera fall där plantskolor fått in smittan via översvämningar. Därefter har de ovetande sålt infekterade granplantor till julgransodlare. I en del fall dog tre fjärdedelar av plantorna som sattes ut på fälten. Våren 2015 kartlade Martin Pettersson skador och hot hos 21 svenska odlare. Det resulterade i en lista med ett 20-tal olika skadegörare, allt från svampar till insekter, som dödade grenar, toppar och hela träd. Regelmässigt återfanns ett flertal olika skadegörare i varje odling. – Sverige har varit förskonat från större utbrott av sjukdomar. Genom att göra rätt från början kan de undvikas. Dessutom vore det bra om Sverige fick en egen produktion av plantor till julgranar med tanke på att dagens import riskerar att föra med sig sjukdomar, säger Martin Pettersson.