Storleken på den svenska björnstammen var relativt oförändrad mellan 2013 och 2017, visar nya uppgifter från Naturvårdsverket.

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes. Björnpopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 1400 individer. – Totalt sett för hela landet håller björnstammen en stabil nivå. Varken på nationell eller regional nivå syns någon statistiskt säkerställd förändring mellan 2013 och 2017, säger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, i ett pressmeddelande. Under 2017 sköts knappt 300 björnar i skydds- och licensjakt vilket motsvarar cirka 10 procent av populationen 2017.