Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslås i den femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

– Förlusten av biologisk mångfald över hela planeten försämrar också förutsättningarna att uppnå de globala klimatmålen och att säkra livsmedelsproduktion, bekämpa fattigdom, bygga en fredlig värld och därmed uppnå hållbarhetsmålen Agenda 2030. Fortsatt utarmning av världens natur påverkar nu direkt vår förmåga att möta de övriga utmaningar som mänskligheten står inför, säger Johan Abenius, handläggare på EU-enheten vid Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Rapportens viktigaste budskap är att det både är nödvändigt och finns möjligheter att vända den negativa trenden under det kommande decenniet. Det kan göras genom att undanröja de negativa drivkrafterna i samhället och använda och skala upp de positiva exempel på framgångsrikt arbete som finns. Några goda exempel är att den globala avskogningen har minskat i hastighet med en tredjedel jämfört med förra decenniet och arealen skyddade områden har ökat globalt till 15 procent på land och sju procent i havet.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Ulf E Andersson skriver:

  Det är mycket tveksamt att använda artikelrubriker som denna, som lätt ger intrycket av ett totalt misslyckande för politik för biologisk mångfald. Leder detta till mer och bättre handlande?

  Rapportens huvudpunkt enligt Naturvårdsverket är:

  ”Rapportens viktigaste budskap är att det både är nödvändigt och finns möjligheter att vända den negativa trenden under det kommande decenniet, genom att undanröja de negativa drivkrafterna i samhället och genom att använda och skala upp de positiva exempel på framgångsrikt arbete som finns.”

  Detta hade också varit en möjlig huvudrubrik.

  Att arealen av skyddade områden ökat väsentligt är knappast ett misslyckande, inte heller att ett flertal av mångfaldsmålen faktiskt delvis nåtts (enligt GBO-5) rapporten.

  Det är bättre att visa att positiv förändring är möjlig, snarare än att i rubriksättning och faktaurval skapa en uppfattning av ett massivt globalt misslyckande.

  Ulf E Andersson