Den svenska kommersiella odlingen av äpplen har ökat under de senaste åren. Antalet äppelträd ökade med 38 procent mellan 2012 och 2017. Dessutom tar nya sorter allt större plats i odlingarna, vilket kommer att ge oss mer svenska äpplen i fruktdiskarna under en större del av året.

Antalet äppelträd i de yrkesmässiga odlingarna ökade från drygt 2,5 miljoner till knappt 3,6 miljoner träd mellan 2012 och 2017. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Äppelodlingarna domineras fortfarande av de klassiska sorterna Ingrid Marie, Aroma och Discovery, men nyare sorter tar allt mer utrymme i odlingarna. Sorterna Rubinola, Frida, Elise och Santana ökade påtagligt under perioden 2012–2017 och utgjorde tillsammans mer en fjärdedel av det totala antalet träd 2017.

De nyare sorterna har bra lagringsegenskaper, vilket innebär att vi i framtiden kommer att se mer svenska äpplen i fruktdiskarna långt in på våren.