Är du en av dem som har anlagt en äng i din trädgård, låtit gräset växa och skapat livsmiljöer för insekter? Det har du inte gjort i onödan, visar en ny forskningsstudie: det privatpersoner gör i sina trädgårdar gör skillnad.

Det som gör störst skillnad för hur många pollinerande insekter som lockas till en trädgård är om det finns en äng med många blommande arter. Bihotell används oftare av vilda bin om de ligger i en trädgård med många blommor och om bohålen är max en centimeter i diameter.

– Vi vet att många privatpersoner vill engagera sig för pollinatörer. Här har vi velat undersöka åtgärder som allmänheten själv väljer att göra i sin trädgård, och hur dessa kan ge bäst effekt.

– Till exempel kan vi visa att det lönar sig att skapa stora och artrika ängar och planteringar och att det är viktigt att inte ge upp efter något år, eftersom åtgärderna blir bättre över tid. Just det bör uppmuntras i framtida kampanjer, säger Anna Persson, forskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Det är Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina som har utvärderats i studien. I kampanjen uppmanades trädgårdsägare att anlägga en äng, skapa en blomsterplantering eller sätta upp ett bihotell. Ungefär 11 000 personer antog utmaningen och drygt 3 500 av dessa svarade på forskarnas frågor i studien. Utöver enkäten räknade drygt 350 av studiens deltagare antalet blomsökande insekter på platser där de gjort någon av åtgärderna, under tio minuter en solig dag i juli. Resultatet från räkningen stämde med det uppskattade antalet insekter.

– Vår studie kan dock vara drabbad av så kallad "förväntningsbias”. Det innebär att personer som gjort åtgärder och skapat mer artrika trädgårdar också förväntar sig att se fler insekter, och därmed riskerar att rapportera in ett för högt antal, säger Anna Persson.