En tredjedel av Sveriges vilda biarter, en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna finns på en ny nationell rödlista för pollinatörer.

För två år sedan sammanställde IPBES, (en internationell plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster), en rapport om tillståndet för pollinerare, pollinering och livsmedelsproduktion. Rapporten visade att bristen på pollinatörer kan få långsiktigt svåra följder för världens matförsörjning. På uppdrag av Naturvårdsverket har tre forskare vid SLU nu undersökt läget i Sverige och även här har nedåtgående trender för pollinatörer observerats. En tredjedel av Sveriges vilda biarter finns på den nationella rödlistan, liksom en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna. Nedgången får främst konsekvenser för trädgårdsnäringen eftersom de flesta frukter och bär får bättre skördar om de pollineras av insekter. Minskningen orsakas av många samverkande faktorer; igenväxning och annan förändrad markanvändning som igenplantering, avverkning, intensifierat jordbruk, exploatering, fragmentering, utdikning och vattenreglering. Det framgår av ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.