Många vill veta hur kräftsäsongen blir i år, men tyvärr är det inte så enkelt att svara på. Sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi och var i landet sjön befinner sig är några av de parametrar som måste beaktas för att bedöma en sjös kräftstatus. Men en lite uppgång väntas i Vättern, enligt SLU Aqua.

Med långa tidsserier kan man göra en prognos, ett kräftindex, för hur mycket kräftor det finns i sjön och hur fångsterna i en sjö kommer att bli.

– Alla vill veta hur fisket kommer att bli i största allmänhet, men det krångliga är att man måste skräddarsy en modell för varje enskild sjö. Fångsterna och effekterna av klimatet påverkas av sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi, konkurrens från andra organismer, rovfisksamhället, beståndets täthet, skyddsmöjligheterna, bottensubstratet och var i landet sjön befinner sig, säger Lennart Edsman, forskare vid SLU Aqua i ett pressmeddelande.

I Vättern beräknas fångsten 2020 öka med drygt fem procent jämfört med förra året, då fångsterna hade gått ner något sedan 2017.