En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet har tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är helt nödvändigt för alla djurceller.

Med hjälp av kemiska och biokemiska tekniker kunde forskare vid Stockholms universitet, Lantbruksuniversitetet i Lysekil och Western Washington University i USA konstatera tiaminbrist i torskens vitala organ såsom lever och hjärna. Sammantaget var den uppmätta tiaminbristen tillräcklig för att förklara torskens oförmåga att växa på ett naturligt sätt.

En genomgång av den vetenskapliga litteraturen samt de nya analysresultaten visar att Östersjötorsken, högst sannolikt, har varit drabbad av tiaminbrist under en längre tid, åtminstone sedan andra halvan av 1990‐talet.

– För att sammanfatta, så kan torsken nu läggas till den långa listan med över 30 djurarter som vi vet är drabbade av tiaminbrist, något som kräver kraftiga insatser av samhället. Att den observerade tiaminbristen är så elakartad och skadlig samt spridd bland många djurarter och över stora geografiska områden innebär att den bidrar till det pågående globala utdöendet av många djurarter, säger Josefin Engelhardt, doktorand vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet i ett pressmeddelande.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.