Yrkesfiskare vittnar om sämre tillgång på strömming och sill utmed landets kuster, orsaken till nedgången är inte klarlagd, men det storskaliga trålfisket ute till havs skulle kunna vara en förklaring.

Tillgången på sill och strömming har minskat drastiskt för landets kustnära fiskare i Östersjön.

– De sista tre åren har det varit otroligt illa. Det är inte ens värt att hålla på att fiska strömming längre, säger fiskaren Dennis Bergman i Norrsundet norr om Gävle, till Sveriges Radio.

Orsaken till minskningen är inte klarlagd, enligt Havs- och vattenmyndigheten kan troliga orsaker vara miljö- och klimateffekter, men även det storskaliga trålfisket ute till havs pekas ut som en möjlig orsak.

– Det är noterbart lägre fångster, säger Jens Persson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, som delar den oro som fiskerinäringen framför.

Myndigheten planerar ett forskningsprojekt som flyttar trålgränsen längre ut från kusten under en begränsad tid, rapporterar Sveriges Radio.