En internationell grupp av forskare har sammanställt en lista med tips till världens regeringar. Här är deras förslag till hur pollinatörerna, och därmed produktionen av mat, bör räddas.

Antalet pollinatörer som bin och humlor minskar i Europa och Nordamerika. De har ett stort värde för produktionen av mat. Professor Riccardo Bommarco vid SLU är en av forskarna som skrivit rapporten från den nya globala plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). – Jordbruket är delvis ansvarigt för minskningarna av pollinatörer, men är också en viktig del av lösningen. Odling som hjälper pollinatörer, som exempelvis ger dem mer föda och boplatser, bör understödjas, säger Riccardo Bommarco. Här är forskarnas tio tips:
 1. Höj standarden för reglering av bekämpningsmedel globalt.
 2. Främja integrerat växtskydd där mindre mängd bekämpningsmedel används och andra metoder istället används i första hand såsom biologisk bekämpning och åtgärder inom odlingen.
 3. Ta hänsyn till indirekt och icke-dödlig påverkan vid riskvärdering av genmodifierade grödor.
 4. Reglera förflyttning av odlade pollinatörer (för att minska risk för sjukdomsspridning och invasiva arter).
 5. Utveckla försäkringssystem för att minska risker för lantbrukare som utnyttjar ekosystemtjänster i stället för kemikalier i lantbruket.
 6. Erkänn pollinering som en resurs i lantbruket.
 7. Stöd lantbruk som satsar på en mångfald av grödor – diversifierat lantbruk.
 8. Bevara och återskapa grön infrastruktur (ett nätverk av livsmiljöer som pollinatörer kan röra sig emellan) i odlade och urbana landskap.
 9. Utveckla långsiktig övervakning av pollinatörer och pollinering.
 10. Finansiera forskning i samarbete med lantbrukare för att öka skördarna i ekologiskt, diversifierat och ekologiskt intensifierat lantbruk, det vill säga där man i större grad nyttjar tjänster som nyttoorganismer, till exempel pollinatörer, bidrar med.

Läs mer här (www.mynewsdesk.com)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Jan Kronberg skriver:

  Det är bra att forskarna försöker ge goda råd till de politiska beslutsfattarna om hur man kan behålla den ekologiska funktionen med bin, humlors och fjärilars pollinering. Men det är också viktigt att tänka på hur vi i det civila samhället gör.

  Några tankar:
  – Ekologiska jordbruk har ett större antal och mera arter än andra jordbruk. En viktig anledning till att köpa ekologisk mat.

  – Använd inte bekämpningsmedel själv.

  – Våren är den värsta tiden för bin och humlor. Se till att det i din trädgård, parker, marker och omgivning finns blommor och träd som blommar tidigt. De behöver både nektar och pollen. Sälgen är viktig.

  – Plantera gärna bi och fjärilsvänliga växter som ger näring under sommaren också.

  – Tänk på att det är brist på död ved. Sätt upp biholkar.
  http://alltombiodling.se/sa-bygger-du-ett-insektshotell/

  Tänk på att vilda bin (inklusive humlor) och fjärilar är ofarliga för oss människor och deras bidrag till oss är både att de pollinerar och bidrar till positiva upplevelser.