I dag är det World Bee Day, men i Danmark har det utbrutit en infekterad konflikt mellan anhängare av vilda bin och biodlare. I Sverige menar forskare att konflikten är onödig.

Vissa menar att det uppstår konkurrens om födan och att honungsbin - som lever i stora samhällen - tar för sig på vilda bins bekostnad. Danmark har med sitt intensiva jordbruk ont om vild natur och ängsmarker, vilket har ställt konflikten på sin spets.

– I stället för att spela ut olika pollinerande insekter mot varandra så behöver vi fundera över vad det är som har hänt med binas livsmiljö – varför räcker inte maten? Det är snarare vi människor och vårt behov av en effektiv matproduktion som är det största hotet, säger Lotta Fabricius Kristiansen, projektledare för Svenska Bin, i ett pressmeddelande.

Det finns svaga belägg för att honungsbin och vildbin konkurrerar och när det sker är det förmodligen under särskilda förhållanden, som när det plötsligt blir ont om föda i kupornas omedelbara närhet. Vilda bin och honungsbin föredrar också till viss del olika pollenkällor.
– Det är i odlingslandskapet vi behöver pollinatörerna som mest. Med hjälp av honungsbin kan man där förbättra pollineringen och skördarna och därmed ekonomin i våra odlingssystem, menar Artur Larsson på Artdatabanken.

Han menar att vi i naturen bör fokusera på att gynna vilda pollinerare, och i jordbruk och odlingslandskap ta hjälp av honungsbin för att förbättra skördarna.
– På det viset gynnas både naturen, jordbrukaren och honungsproducenten och det behöver inte uppstå några konflikter. Detta vinn-vinnförhållande förstärks om alla aktörer arbetar tillsammans för att öka blomrikedomen i våra marker och minskar användningen av bekämpningsmedel och gödande ämnen.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Kimber Bigård skriver:

    Hej, fantastiskt trevligt läsa er artikel om bin, vill gärna berätta att jag stöder andan i artikeln, har 6 st bisamhällen i drift och kommer expandera 2020. Min ledstjärna och tankarna om biologisk mångfald er starkt cementerat i mina bi projekt, nämligen se till att i den omgivningen där bina såväl vilda som tam bin, där ska finnas mångfald av pollinerings växter, så vildängs blommor på ytor som får växa fritt och som återkommer år efter år. Också se till att där finns blommor och växter från tidig vår och fram till höst, det gynnar alla insekter och ger också en mångfald av småkryp som gynnar hela näringskedjan, eller hur?
    Med vänlig hälsning.
    Kimber Bigård