Att bevara den biologiska mångfalden är en kamp mot klockan, enligt den femte upplagan av rapporten State of the World’s Plants and Fungi, som ges ut av Royal Botanic Gardens Kew i London. För att lyckas krävs att ännu oupptäckta arter rödlistas, menar forskarna bakom rapporten.

Hälften av världens kända blommande växter hotas av utrotning och utplåningsrisken är ännu högre för arter som ännu inte har upptäckts.

– 77 procent av alla olika arter som beskrevs år 2020 bedöms som hotade. Därför föreslår vi att alla nybeskrivna arter betraktas formellt som utrotningshotade om inte annat bevisas, eftersom en rödlistning kan vara en förutsättning för att kunna bevara dem, säger beräkningsbiolog Daniele Silvestro, en av de 200 forskarna som bidragit till rapporten.

Över 8 600 nya växtarter har klassificerats och mer än 10 200 nya arter av svampar har fått namn sedan januari 2020. Men rapporten identifierar även viktiga områden som är kvar att kartlägga.

Forskarna uppskattar att det i dag finns cirka 2,5 miljoner olika sorters svampar på jorden.

– Det betyder att vi har beskrivit mindre än 10 procent av världens svampar. Det innebär att många nya upptäckter ligger och väntar som skulle kunna förse oss med nya källor till livsmedel, medicin och nya kemikalier. I nuvarande takt tar det upp mot tusen år att identifiera och klassificera alla okända svampar. Den tiden har vi inte, säger Alexandre Antonelli, forskningschef vid Royal Botanic Gardens Kew i London och professor i systematik och biodiversitet vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.