De senaste 30 åren har 38 procent av giraffbeståndet försvunnit. En ny rapport klassar nu världens längsta djur som sårbart.

I dag finns det 97 500 giraffer kvar i världen jämfört med 157 000 för 30 år sedan, enligt en ny rapport med rödlistade arter från International Union for the Conservation of Nature (IUCN). De har höjt varningsnivån för giraffen två steg till att i dag klassas som ”sårbar”. Orsaken är främst att giraffen har förlorat en stor del av sin naturliga hemvist och tjuvjakt. Förutom giraffen lyfter IUCN även fram valhaj, östlig gorilla och grå jako bland de 24000 arter som riskerar att dö ut. Rapporten tar också upp att utsikterna för jättepandan förbättras.

Läs mer här (www.iucnredlist.org)