Fågelarter som gillar värme ökar i Sverige, medan de arter som föredrar kyla förflyttar sig norrut. Det är en tydlig trend i Svensk Fågeltaxerings årsrapport för 2022.

– Vi ser en tydlig trend i att värmeälskande arter blir vanligare medan köldföredragande arter minskar i antal. Ett varmare klimat förändrar i allra högsta grad våra fågelsamhällen, säger Åke Lindström, biologiprofessor vid Lunds universitet.

Helt nya arter har också tillkommit, exempelvis svarthakad buskskvätta, brandkronad kungsfågel, ägretthäger och vitstjärnig blåhake.  Mildare vintrar och varmare somrar har även gjort att traditionella svenska arter har sökt sig längre norrut, exempelvis gärdsmyg, nötväcka och häger.

– Även bofinken söker sig längre upp och finns numera ända upp i de fjällnära skogarna i Norrlands inland. Den nordliga gräns som vi tidigare sett har förskjutits, säger Åke Lindström.

Svensk Fågeltaxering baseras på de 740 frivilliga inventerare som varje år räknar fåglar i sina tilldelade områden.

– För att fortsätta hålla en hög klass på rapporterna krävs en stabil återväxt av inventerare. Detta kommer bara att bli viktigare i en tid när naturen pressas från många håll, samtidigt som det dras in på nödvändiga resurser för att följa, sköta och skydda densamma, säger Åke Lindström i ett pressmeddelande.