Antalet björnar minskar i Sverige, en väntad effekt efter höjda licensjaktskvoter, enligt Naturvårdsverket. Björnstammen pressas också av ändrade jaktregler, som enligt forskare kan försvaga björnstammen ytterligare framöver.

En nationell beräkning av björnpopulationen genomförs vart femte år av Naturhistoriska riksmuseet. Enligt 2017 års beräkning fanns cirka 2 900 björnar och bedömningen är att antalet björnar ökade något fram till år 2020, för att sedan minska. Årets beräkning väntas landa på 2450 björnar.

– Den nationella populationsuppskattningen visar att de höjda licensjaktskvoterna, med syfte att minska antalet björnar till de regionala målen i respektive län, har gett resultat, säger Jessica Backeryd, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet i ett pressmeddelande.

Vid årets björnjakt rådde även nya regler som kan leda till att björnstammen försvagas, enligt forskare. Det handlar om att jägare nu tillåts släppa sina jakthundar vid den så kallade åteln; en plats dit björnar lockas med hjälp av mat. Hundarna får på så sätt lättare upp ett spår och jakten blir mer effektiv och målinriktad.

Det gör att jakten flyttas från de björnar som exponerar sig mest till att omfatta äldre björnar, enligt Jonas Kindberg, björnforskare vid SLU och norska Institutet för naturforskning

– Nu ökar jakttrycket på äldre och mer reproduktiva björnar. Det kan få större effekter än vad man har sett tidigare och det kan vara effekter som kommer under ganska lång tid. Det är de reproduktiva honorna som styr hur populationen kommer att utvecklas, säger han till Sveriges Radio.