Ytterligare 17 invasiva, främmande arter förbjuds importeras, säljas, överlåtas eller spridas i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men några av dem kan finnas i svenska trädgårdar och parker.

EU-kommissionen beslutade den 25 juli 2019 att lägga till 17 nya arter till EU:s förteckning över invasiva, främmande arter. Få av dem kan i dag etablera sig varaktigt i svensk natur, men redan vid mindre klimatförändringar ökar risken.

̶  Vi behöver tidigt upptäcka de invasiva arter som inte etablerat sig här än, för då har vi chansen att stoppa dem innan det blir för svårt och dyrt. För att lyckas med det behöver vi hjälp från allmänheten att rapportera om de upptäcker nya invasiva arter, säger Henrik Lange, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Av de nya arterna på EU-förteckningen bedömer Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att det är följande vi behöver se upp mest med i Sverige: gudaträd, japansk humle, brun majna, plattmask och den vattenlevande arten solabborre.