Klimatförändringar kan öka mängden insektsangrepp på skogen och forskare har nu undersökt allmänhetens inställning till olika åtgärder för att minska skadorna. Resultaten visar att allmänheten är positiv till varierad skog och negativ till användning av bekämpningsmedel.

Klimatförändringar ökar risken för stormar som kan följas av stora insektsangrepp, men det går att minska riskerna. En metod är att anlägga mer varierad skog som klarar förändringar bättre, en annat alternativ är att använda bekämpningsmedel mot angreppen. Forskare från SLU och Umeå universitet har genom enkäter studerat allmänhetens attityder till de olika åtgärderna. – Att veta vad allmänheten tycker om olika typer av åtgärder är viktigt av flera skäl. För skogsbruket är det viktigt att känna till om nya skötselstrategier riskerar att skapa konflikter. Allmänhetens stöd påverkar också förutsättningarna för skogspolitiska förändringar. Dessutom är det en demokratisk fråga – skogen används till så mycket annat än skogsbruk, såsom svamp- och bärplockning och jakt, säger säger Maartje Klapwijk på SLU:s institution för ekologi. En mer varierad skog fick ett brett stöd från de tillfrågade i enkäten. – De som var mest positiva var den grupp som lade allra störst vikt vid miljövärden, säger Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet. Av studien framgick också att allmänheten är negativ till bekämpningsmedel, och enligt Louise Eriksson är det vanligt i studier att människor inte vill se användning av bekämpningsmedel.