Har du sett en fladdermus? Berätta det för forskarna i ett nytt projekt, som ska ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.

– Vi vill samla in så mycket data som möjligt för att förstå mer om fladdermuskolonier och hur de svarar på förändrade landskap och klimat, säger Heather Wood, doktorand vid Institutionen för naturgeografi och projektledare för projektet.

Ett mål med projektet är att förstå vad det omgivande landskapet betyder för att fladdermössen ska bosätta sig. Därför behövs många observationer från flera olika platser. Forskarna vill i ett senare skede ta reda på vilken roll mikroklimatet i boet, som exempelvis temperatur och fuktighet, har för att de ska trivas.

– Vi är intresserade av att förstå varför de flyttar och lämnar en boplats. Därför vill vi också gärna veta om du tidigare har haft fladdermöss, men inte längre. Sådana data kan vara ovärderliga för oss, berättar Heather Wood i ett pressmeddelande.