Biologisk mångfald har hittills mätts i antalet arter. Men ett annat, mer kvalitativt sätt att se på mångfald går ut på att se till arternas funktioner, snarare än till deras antal.

När forskare, som nu under hösten publicerat sina resultat i tidskriften Nature, tittade på ett stort antal studier av revlevande fiskar i alla världens hav, gjorde de upptäckter som påverkar synen på vilka som är jordens hotspots och därmed särskilt skyddsvärda områden. Resultaten visar att i tropikerna, som har störst biologisk mångfald sett till antalet arter, intar ofta många arter samma roll i ekosystemet och varje art bidrar proportionellt sett mindre till ekosystemets funktioner, jämfört med hur det är i tempererade områden. Med sitt nya sätt att mäta biologisk mångfald har forskarna identifierat nya hotspots, både i tropikerna och i tempererade områden.


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Kjell skriver:

    Hej!
    Konstigt språk. Inom vetenskap använder man uttrycken kvalitativt och kvantitativt som motsatser. Det senare avser att mäta (myckenhet), det förra för att beskriva konceptuellt. Uttrycket ”att mäta kvalitativt” är självmotsägande.

    Hälsning
    Kjell