Skogsstyrelsens förslag till ändringar i Skogsvårdslagens allmänna råd behöver ta större hänsyn till biologisk mångfald och skyddade områden. Det skriver Naturvårdsverket i ett remissvar.

Naturvårdsverket bedömer att Skogsstyrelsens förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd i Skogsvårdslagen kan få en betydande negativ påverkan på skogslandskapets funktion för biologisk mångfald.

Bland annat föreslår Naturvårdsverket i ett remissvar i stället att de befintliga geografiska begränsningsreglerna för contortatall och det befintliga skyddsavståndet till skyddad natur på minst en kilometer bibehålls.

– Det finns stora risker förknippade med att öppna upp för en bred användning av contortatall i större delen av landet. Självspridning av contorta kan få förödande effekt på den biologiska mångfalden då inhemska arter trängs undan. Särskilt allvarligt är det om contortatallen sprider sig in i skyddade områden, som i många landskap är de sista reträttområdena för hotade och sällsynta skogsarter, säger Henrik Lange, handläggare för invasiva främmande arter, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket föreslår även att kilometersgränsen tillämpas överlag när det gäller att använda främmande trädarter i närheten av särskilt känsliga landmiljöer.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.