Pollinering med många olika insekter gör att jordgubbar växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet jämfört med om jordgubbsplantorna bara har besökts av ett fåtal pollinerande insekter.

Varmt och soligt väder i maj har gett gynnsamma förutsättningar för alla som odlar jordgubbar. Men plantorna behöver mer än sol och fint väder för att producera de söta bären.
– Ett varierat landskap med mycket oplöjd mark, som hagar, ängar och obrukade fältkanter ger både mat och boplatser som pollinerande insekter behöver, säger Lina Herbertsson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning på Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Villaträdgårdar och parker kan också vara bra miljöer för pollinerande insekter.
– Kompost, rishögar och gamla stubbar är bra boplatser och så är det viktigt att tänka på att insekterna behöver tillgång till mat från tidig vår till sen sommar.

När blommor som inte brukar slå ut förrän under högsommaren står i full blom redan i maj månad ökar risken för matbrist under senare delen av sommaren.
– I år, när försommaren har varit ovanligt varm och torr, är det särskilt viktigt att tänka på att det finns tillräckligt med mat för pollinerande insekter under hela säsongen. Därför är det bra att i så stor utsträckning som möjligt spara de blommor som finns och till exempel vänta med att klippa gräsmattor eller vägkanter, säger Lina Herbertsson.