En ny internationell studie visar att 40 procent av världens insektsarter hotas av utrotning under de närmaste decennierna.

”Vårt arbete avslöjar dramatiska nedgångsfall som kan leda till utrotning av 40 procent av världens insektsarter under de närmaste decennierna,” skriver forskarna bakom studien, där 73 historiska rapporter om insekter från hela världen har analyserats.

Det främst hotet mot insekterna utgörs enligt rapporten av habitatförlust på grund av omvandling till intensivt jordbruk. Andra faktorer som hotar insekterna är urbanisering, föroreningar, klimatförändringar samt biologiska faktorer som smittor och nya arter.

För att vända den negativa trenden krävs en omprövning av nuvarande jordbruksmetoder, särskilt minskad användning av bekämpningsmedel. Dessutom bör effektiv saneringsteknik tillämpas för att rengöra förorenat vatten i både jordbruks- och stadsmiljöer.