Nya övervakningsmetoder av jordens fiske kan minska riskerna för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske. Det visar en forskningsstudie från bland annat Stockholm Resilience Centre.

Varje år fångas miljontals ton fisk illegalt. Fartyg som sysslar med olagligt fiske använder dessutom ofta illegal arbetskraft ombord, utsätter arbetare för tvångsarbete, skuldslaveri och erbjuder dåliga arbetsförhållanden.

I en ny studie har forskare kombinerat satellitdata, maskininlärning och expertenkäter och på så sätt kartlagt vilka regioner och hamnar som är mest utsatta för olaglig verksamhet. Av mer än 750 utvärderade hamnar runt om i världen, ansågs nästan hälften vara förknippade med risk för illegalt fiske eller tvångsarbete. Det land som ett fartyg är registrerat i och vilken typ av fiskeredskap fartyget har ombord identifierades som två riskfaktorer.

– Fartyg registrerade i länder som har dålig kontroll av korruption, fartyg som ägs av andra länder än flaggstaten, och fartyg registrerade i Kina, uppvisade en högre risk att ägna sig åt olaglig verksamhet. Det gjorde även långrevsfartyg, trålare och båtar som jiggfiskar efter bläckfisk, säger Henrik Österblom, forskningschef för Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet.

Högst risk för olaglig verksamhet identifierades i samband med omlastning, då besättning och fångster utbyts mellan fartyg, särskilt då detta sker ute till havs. Kusterna utanför Västafrika, Peru och Azorerna hade enligt studien högst risk för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske.

– Vår förhoppning är att studien ska kunna hjälpa regeringar, biståndsorganisationer, civilsamhälle och företag att kunna göra prioriteringar, som gör att fokus riktas på de områden där problemen är som störst, säger Henrik Österblom i ett pressmeddelande.