Fyra av Sveriges 16 miljökvalitetsmål nås eller är nära att uppnås, visar Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering. Myndigheten uppmanar nu regeringen att prioritera klimat och biologisk mångfald.

Miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö nås eller är nära att uppnås. Det konstaterar Naturvårdsverkets i den fördjupade utvärdering som genomförts i år och återkommande vart fjärde år.

Värrre ser det ut för klimatet och biologisk mångfald, där myndigheten rekommenderar regeringen att lägga sitt fokus framöver.

Naturvårdsverket presenterar även en rad förslag till regeringen, bland annat att göra det ekonomiskt lönsamt för mark- och skogsägare att bevara biologisk mångfald, att förenkla arbetet med att restaurera våtmarker samt att skapa förutsättningar för hållbar förvaltning av leder för friluftsliv. Ytterligare ett förslag går ut på att förbättra möjligheten för finansmarknaden att bidra till att miljömålen nås.

– Det är glädjande när vi ser att miljöarbetet ger resultat, men det är också tydligt att det behövs omfattande och brådskande åtgärder inom ett flertal områden. Vi är fortfarande långt ifrån att nå flera av miljömålen, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.