Så här års undrar många hur kräftfisket kommer att bli, och en prognos från SLU indikerar en nedgång på uppemot 15 procent jämfört med i fjol.

Även om kräftfisket inte riktigt kommit i gång än visar de rapporter som kommit in att det kalla vädret hittills gjort att ömsningar och tillväxt släpar efter. Fångsterna är än så länge mindre än normalt. Från Finland rapporteras fångster som bara är 10–15 procent av de normala. Rådet är därför, som oftast, att vänta med kräftfisket till slutet av augusti för att få bra fångster med välmatade kräftor Med hjälp av långa tidsserier av provfisken och fångster som underlag kan man på SLU göra en prognos, ett kräftindex, för hur fångsterna i en sjö kommer att bli. – Alla vill veta hur fisket kommer att bli i största allmänhet, men det krångliga är att man måste skräddarsy en modell för varje enskild sjö, säger Lennart Edsman, forskare vid SLU Aqua. Fångsterna och effekterna av klimatet bland annat påverkas av sjöns storlek, djup, näringsstatus och var i landet sjön befinner sig. Det gör att varje sjö kräver en unik prognosmodell med olika tidsförskjutningar av klimateffekterna och med hänsyn till vilka stadier i kräftans liv som är viktiga just där. – I modellen för Vättern testade vi temperaturens betydelse för fyra kritiska faser i en kräftas liv: överlevnaden för rommen innan kläckningen, rekryteringen, tillväxten strax innan kräftorna blir fångstbara samt vuxna kräftors vinteröverlevnad, säger Lennart Edsman. Kräftindex för Vättern visade att en bra fångst ett år hade en negativ effekt på fångsten nästa år. Det som hade störst betydelse för hur fångsten blev var stress genom stora variationer i vintertemperaturen och tillväxtsäsongens längd två år tidigare. I Vättern beräknas att den relativa fångsten 2017 landar på 90 gram matkräftor per bur och natt, en nedgång med 15 procent jämfört med förra året.