Forskare vid Göteborgs universitet blev glatt överraskade vid den årliga miljöövervakningen av mjukbottnar, då de hittade arten tvärribbad näbbmussla, som varit borta i över 30 år.  

– Jag tänkte direkt att det var något utöver det vanliga. Och när jag såg tvärribborna var det inte längre något att fundera på, även om detta var ett väldigt litet exemplar, säger Arne Nygren, forskare vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Den återfunna musslan tillhör familjen näbbmusslor, en tvärribbad näbbmussla, Cardiomya costellata. Fyndet gjordes i Singlefjorden norr om Strömstad.

– Musslan har ansetts vara utdöd i svenska vatten. Tidigare har den funnits på lämpliga lokaler i Kosterområdet men trots en rad inventeringar i området under 2000-talet har man inte lyckats återfinna den förrän nu, mer än 30 år sedan den senast sågs.

Att musslan har varit försvunnen så pass länge tror forskarna kan förklaras med brist på lämpliga livsmiljöer. Övergödning och trålfiske leder också till att allt fler havsbottnar får ett täcke av döda växtplankton och många bottenlevande organismer tål inte att bli inbäddade på detta sätt.

– Det är verkligen en kul liten mussla att hitta efter så många år! Utan vår övervakning av bottnarna är det mycket möjligt att musslan inte hade återfunnits och att vi fortfarande trott att den var försvunnen från vår kust, säger Arne Nygren i ett pressmeddelande.