På flera håll i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren. Omfattningen bedöms vara den värsta på tio år och orsaken är sommarens värme, som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar, vilket är ovanligt.

– Vi hittar grupper om 20-talet träd på samma ställe som är angripna. Vi får backa tillbaka till åren efter stormen Gudrun för att hitta angrepp i samma omfattning, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare för Skogsstyrelsens Region Syd, i ett pressmeddelande.

De kraftigaste angrepp som upptäckts finns i sydöstra delarna av södra Sverige, främst Östra Kronoberg, Blekinge och Kalmar, men rapporter om spridda angrepp kommer nu in löpande från stora delar av regionen. Angreppen kan orsaka stora ekonomiska förluster på sikt.

Skogsägare som vill avverka måste anmäla det senast sex veckor innan till Skogsstyrelsen, men nu söker allt fler skogsägare dispens från sexveckorsregeln för att få ut angripet virke tidigare.