I dagarna släpps boken Ett dolt universum, av Alexandre Antonelli, forskaren som brinner för biologisk mångfald och tidigt varnade för att hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan som klimatförändringar.

Extrakt har tidigare skrivit om Alexandre Antonelli, som då arbetade vid Göteborgs universitet, men var på väg till gästprofessur vid Harvard University i USA. Nu är han forskningschef på Royal Botanic Gardens Kew i London.

– Här ansvarar jag för cirka 350 forskare som arbetar i över 100 länder, jag ser över våra samlingar - världens största vad gäller växter och svampar - och arbetar med mål och strategier.

I dagarna släpps hans nya bok Ett dolt universum. Att boken släpps just nu är ingen tillfällighet.

– Det har aldrig varit så viktigt som nu att vi alla börjar agera, på riktigt. Utrotningen av arter har eskalerat till nivåer som aldrig tidigare skådats. Det skövlas en fotbollsplan regnskog varannan sekund.

Ett avgörande år

Dessutom är 2022 ett avgörande år för den biologiska mångfalden då flera viktiga möten och internationella överenskommelser äger rum, framför allt COP15 i Kanada i december då målen för de kommande 10 åren ska sättas upp.

– Det blir troligen den sista chansen vi har att förändra läget. 

Sedan Extrakts tidigare reportage om Alexandre Antonelli, som publicerades 2018, tycker han att förståelsen för vikten av biologisk mångfald har ökat.

– Ämnet dyker allt oftare upp i dagspressen och offentliga debatter, vilket är positivt. Däremot hamnar den ofta i skymundan av andra akuta kriser som covid, kriget i Ukraina, energipriser och valet. Så det är viktigt att ständigt påminna om att vi måste tänka långsiktigt för att inte drabbas av framtida kriser för oss och planeten.

Alexandre Antonelli
Alexandre Antonelli, forskningschef på Royal Botanic Gardens Kew i London. Foto: Nina Rønsted

Utvecklingen går åt fel håll

Trots det förbättrade kunskapsläget så går utvecklingen för biologisk mångfald åt fel håll.

– Tyvärr har det fortsatt att gå utför. Flera arter fortsätter att dö ut, några mycket stora och uppseendeväckande som den nordliga trubbnoshörningen.

Det är en dyster syn som du beskriver, är du optimist eller pessimist, sett till utvecklingen för biologisk mångfald?

– Prognoserna är usla, men som forskare vet jag att det går att fixa detta - om tillräckliga resurser satsas och vi alla tar detta på största allvar, vilket situationen kräver.

Den negativa trenden går att vända

Bokens titel Ett dolt universum anspelar på att det finns minst två universum - ett astronomiskt och ett dolt på jorden. Båda är komplexa och omfattande på ett sätt som de flesta kanske inte inser, och mänskligheten är fullkomligt beroende av båda.

– Huvudbudskapet i boken är att den biologiska mångfalden är mer omfattande och spännande än de flesta tror, att vi verkligen behöver den för vår överlevnad, och att läget är riktigt dåligt - men att det fortfarande går att vända den negativa trenden.

Det var också därför som förlaget valde att publicera boken.

– Hotet mot den biologiska mångfalden är, näst den globala uppvärmningen, den största utmaningen för mänskligheten i dag. Alexandre Antonelli är som internationellt framstående forskare och forskningschef på Kew Gardens - den främste i världen att förklara vilka värden som står på spel, säger Lena Forssén, förläggare på bokförlaget Natur & Kultur.