Smådopping och lövgrodan är några av de arter som inte längre är rödlistade. De våtmarker som anlagts för att hindra övergödande näringsämnen från att nå våra hav och sjöar anses vara orsaken. Det visar en ny studie från Högskolan i Halmstad.

Under de senaste 15 åren har det anlagts närmre 3000 våtmarker i jordbrukslandskap runtom i Sverige. Den främsta anledningen är för att minska risken för övergödning. Våtmarker fångar upp övergödande näringsämnen, som kväve och fosfor, från jordbruket. Ämnen som annars hade läckt ut i sjöar och hav.

Men det som den nya studien visar är att våtmarkerna även varit betydande för utrotningshotade arter. Enligt studien är de anlagda våtmarkerna ett av de viktigaste skälen till att flera grod- och fågelarter inte längre är rödlistade.